Green Planet - groene waterstof
Donderdag 26 November 2020
Voor Green Planet voeren wij het grondwerk uit voor het nieuwe waterstofstankstation.
 
Uitbreiding machinepark
Vrijdag 24 April 2020
Onlangs een wel heel bijzondere uitbreiding van ons machinepark binnen gekregen! Een MAN kraanauto met zijkipper.
 
Wij tanken schone HVO100-brandstof
Maandag 30 Maart 2020
Sinds eind vorig jaar tanken we HVO100-brandstof met deze mooie MAN10x8.
 
Nieuwe trilwals
Donderdag 30 Januari 2020
Om de kwaliteit van ons (grond)werk te kunnen blijven garanderen, hebben we onlangs geïnvesteerd in een zelfrijdende trilwals (BOMAG BW177D-5).
 
Alle nieuwsberichten »

Tijdelijk Handelingskader PFAS

29 augustus 2019 Tijdelijk Handelingskader PFAS

Op maandag 8 juli is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer en per direct in werking getreden.

Dit tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Een aantal stoffen uit deze stofgroep staat op de lijst van (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Het beleid ten aanzien van de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie zal uiteindelijk worden vastgelegd in een wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit.

Door dit tijdelijk handelingskader worden wij geconfronteerd met de onderzoeksplicht van PFOS, PFOA , GenX en overige PFAS van alle grond en baggerspecie, welke ter acceptatie worden aangeboden.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Vanaf 8 juli 2019 geldt de verplichting om PFAS toe te voegen aan de analysepakketten van bodemonderzoeken en partijkeuringen;
  • Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019. In deze periode mogen milieuhygiënische verklaringen nog worden gebruikt om partijen grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019 moet alsnog een aanvullende analyse op PFAS worden uitgevoerd;
  • Partijen die aangeboden worden bij Zuidema Recycling Centrum kunnen (vanaf ingangsdatum Tijdelijk Handelingskader) uitsluitend worden geaccepteerd indien deze zijn onderzocht op PFOS, PFOA, (evt.) GenX en PFAS;
  • Acceptatie kan alleen plaatsvinden indien de gehaltes van genoemde stoffen zich onder de toepassingsnorm voor Klasse Industrie bevinden (zie tabel 2 in Tijdelijk Handelingskader).

Voor meer informatie (uitzonderingen op tabel, mogelijkheid voor lokaal beleid etc.) zie:

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Harrold Dusseljee.


« Terug naar het nieuwsoverzicht