Tijdelijk Handelingskader PFAS
Donderdag 29 Augustus 2019
Op maandag 8 juli is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer en per direct in werking getreden.
 
Vacatures
Donderdag 2 Mei 2019
Beide voeten stevig in de grond? Dan zijn wij op zoek naar jou.
 
Alle nieuwsberichten »

Tijdelijk Handelingskader PFAS

29 augustus 2019 Tijdelijk Handelingskader PFAS

Op maandag 8 juli is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer en per direct in werking getreden.

Dit tijdelijke handelingskader biedt een landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen. Een aantal stoffen uit deze stofgroep staat op de lijst van (potentiële) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).

Het beleid ten aanzien van de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie zal uiteindelijk worden vastgelegd in een wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit.

Door dit tijdelijk handelingskader worden wij geconfronteerd met de onderzoeksplicht van PFOS, PFOA , GenX en overige PFAS van alle grond en baggerspecie, welke ter acceptatie worden aangeboden.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Vanaf 8 juli 2019 geldt de verplichting om PFAS toe te voegen aan de analysepakketten van bodemonderzoeken en partijkeuringen;
  • Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019. In deze periode mogen milieuhygiënische verklaringen nog worden gebruikt om partijen grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS. Bij toepassing na 1 oktober 2019 moet alsnog een aanvullende analyse op PFAS worden uitgevoerd;
  • Partijen die aangeboden worden bij Zuidema Recycling Centrum kunnen (vanaf ingangsdatum Tijdelijk Handelingskader) uitsluitend worden geaccepteerd indien deze zijn onderzocht op PFOS, PFOA, (evt.) GenX en PFAS;
  • Acceptatie kan alleen plaatsvinden indien de gehaltes van genoemde stoffen zich onder de toepassingsnorm voor Klasse Industrie bevinden (zie tabel 2 in Tijdelijk Handelingskader).

Voor meer informatie (uitzonderingen op tabel, mogelijkheid voor lokaal beleid etc.) zie:

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Harrold Dusseljee.


« Terug naar het nieuwsoverzicht