CO2 prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat bij Zuidema Groep hoog in het vaandel. Eén van de pijlers van MVO is de zorg voor ons milieu (duurzaamheid).

Zuidema Groep wil dit onder andere graag concreet maken door de implementatie van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0 in het bestaande kwaliteitssysteem. Hiermee willen wij graag het CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij projecten bevorderen. Wij zullen hiervoor onder meer de jaarlijkse CO2-uitstoot in kaart brengen en bekijken hoe deze uitstoot verder gereduceerd kan worden.

In onderstaand overzicht zijn de diverse rapportages en documenten opgenomen conform § 6.1.3 van het Handboek CO2-prestatieladder 3.0.

Normeis

Onderwerp

Document

3B

CO2-beleidsverklaring

Beleidsverklaring Zuidema, CO2-ladder, def.pdf

3A

CO2-voortgangsverslag 2016

CO2-voortgangsverslag 2016

 


CO2-voortgangsverslag 2017

CO2-voortgangsverslag 2017

 


CO2-voortgangsverslag 2018

CO2-voortgangsverslag 2018

 

 

CO2-voortgangsverslag 2019

CO2-voortgangsverslag 2019

 


CO2-voortgangsverslag 2020
 

CO2-voortgangsverslag 2020

 


CO-emissie 2016

Publicatie 2016

 


CO-emissie 2017

Publicatie 2017

 


CO-emissie 2018

Publicatie 2018

 


CO-emissie 2019

Publicatie 2019

 


CO-emissie 2020


Publicatie 2020

3B.2/3C.1/3D.1

CO2-reductieplan 2016-2020, incl. participatieplan

Reductieplan 2016-2020.pdf

 

 

Initiatief elektrische mobiele werktuigen

Elektrische mobiele werktuigen

 

 

Deelname proeftuin Green Planet

Projectplan DKTI-Transport proeftuin

3C

CO2-communicatieplan

Communicatieplan.pdf

 

CO2-bewust certificaat

CO2-bewust certificaat