Grondstoffen

Grondstoffen

Zuidema levert u goede grondstoffen voor het inrichten van woonwijken en pleinen, om te telen, om dijken mee te verzwaren, om bomen in te planten, als ondergrond voor wegen, fietspaden, industrieterreinen of voetbalvelden, voor de aanleg van wegen of geluidswallen en voor groene energie.

Wij kennen het totaalproces van winning tot en met aflevering, van het inzamelen van afval tot het leveren van bouwstoffen.