Grondverzet

Mede door haar jarenlange ervaring heeft Zuidema zich ontwikkeld tot een sterke partner in grondwerk. Voorbeelden van grondverzetwerkzaamheden die wij kunnen verzorgen, zijn:

  • ontgraven van een bouwput
  • aan- en afvoeren van grond en zand
  • inrichten van riolering en verharding
  • uitgraven en onderhouden van sloten
  • aanleggen van een geluidswal

Levering van zand uit eigen zandwinning. De vrijgekomen grond kan worden afgevoerd naar onze eigen grondbank (volgens BRL 9335). Voor de uitvoering van grondwerk hebben we de beschikking over eigen materieel en apparatuur. Voor het uitzetten van grondwerk hebben wij de beschikking over de modernste apparatuur met GPS-systeem. Wij realiseren grondverzet gedegen, accuraat en met de modernste machines.

AOC Terra Meppel

Bij het AOC Terra in Meppel hebben wij het terrein ingericht, sloten uitgegraven, straatwerk verzorgd, een stenen wal aangelegd en gezorgd voor een goede afwatering.

  • schanskorven

Contact opnemen

Wilt u een bouwput laten ontgraven? Grond of zand laten aan- of afvoeren? Of andere grondverzetwerkzaamheden laten uitvoeren? Vul onderstaand formulier in of bel met Bert Zuidema 0528-280091.

*Verplicht