Grondverzet

Door haar jarenlange ervaring heeft Zuidema Groep zich ontwikkeld tot een sterke partner in grondwerk. Wij verzorgen onder andere de volgende grondverzetwerkzaamheden:

  • Ontgraven van bouwputten. 
  • Aan- en afvoeren van grond en zand
  • Inrichten van riolering en verharding. 
  • Uitgraven en onderhouden van sloten. 
  • Aanleggen van een geluidswallen. 

Zandwinning

Zuidema Groep levert zand vanuit haar eigen zandwinning. De vrijgekomen grond wordt afgevoerd naar onze eigen grondbank (volgens BRL 9335). Voor de uitvoering van grondwerk beschikken wij over eigen materieel en apparatuur. Voor het uitzetten van grondwerk hebben wij de beschikking over de modernste apparatuur met GPS-systeem. Zuidema Groep realiseert grondverzet gedegen, accuraat en met de modernste machines.

Contact

Wilt u een bouwput laten ontgraven, grond of zand aan- of afvoeren óf andere grondverzetwerkzaamheden laten uitvoeren? Vul het onderstaande formulier in of neem telefonisch contact op met Zuidema Groep via 0528 - 280080.

  
*Verplicht

Grondverzet Zuidema Groep

  • schanskorven