Materieel

Wij beschikken over modern en goed uitgerust materieel zoals shovels, mobiele kranen, rupskranen, minikranen, kippers, containerauto's, grond- en biomassa zeven, een houtshreder en tal van klein materieel zoals een knikmops, minidumper e.d.  Hieronder vindt u een overzicht en foto's. 

Materieel

Deze foto's geven u een indruk van ons eigen materieel.

Goed materieel

Een deel van onze voertuigen is uitgevoerd met schone, energiezuinige euro 5 motoren.
De voertuigen en machines worden intensief gebruikt en wekelijks schoongespoten met het regenwater afkomstig van onze gebouwen. Ook hier tonen wij opnieuw kwaliteit en duurzaamheid. Het materieel is tenslotte ook ons visitekaartje.

Eigen onderhoud

Wij hebben een eigen onderhoudwerkplaats waar ons materieel wordt onderhouden. Elke stuk materieel wordt tenminste een keer per jaar aan een noodzakelijke keuring onderworpen. Zo ondergaan onze voertuigen een jaarlijkse APK-keuring en wordt het grondverzetmaterieel inclusief hulpmaterieel jaarlijks geïnspecteerd en gekeurd.

Innovatieve aanpassingen

De werkplaats wordt bovendien gebruikt voor het uitvoeren van inventieve aanpassingen aan het materieel om efficiënter en/of veiliger te werken.

Een voorbeeld is het ontwikkelen van een systeem voor het ingraven van ondergrondse containers. Dit verzorgen wij voor (semi)overheden en afvalinzamelaars. Om veilig te kunnen werken laten we tijdens het graven van de 3 meter diepe put een stalen bekisting zakken, zodat het instorten van grond geen direct gevaar oplevert voor onze medewerkers.

Zuidema verhuurt tevens diverse soorten kranen, shovels, kippers en containers. Wilt u daar gebruik van maken, informeer dan wat de mogelijkheden zijn.