Puinverwerking

Wij nemen ongebroken puin en asfalt in om dit te verwerken. Bij binnenkomst vindt er een visuele controle plaats op verontreinigingen. Onze terreinbeheerder is opgeleid voor asbestherkenning.

Na controle wordt het puin gestort en regelmatig gebroken tot menggranulaat 0/31,5. Het menggranulaat wordt periodiek bemonsterd en gekeurd. Dit puingranulaat wordt vervolgens weer beschikbaar gesteld als grondstof voor diverse werkzaamheden.

Puin en granulaat

Puin en granulaat

  • puin breken
  • granulaat laden
  • granulaat

Contact opnemen

Wilt u meer weten over het aanleveren van puin ter verwerking? Vul dan ons contactformulier in of bel met Michiel Zuidema 0528-280099.

*Verplicht