Recycling

Recycling

Zuidema Recyclingcentrum ontvangt en bewerkt puin, groenafval, grond, baggerslib, veegvuil, bouw- en sloopafval en afvalhout (klasse A t/m C).

Recyling, wij geven afval een tweede leven.