Sloopwerken

Wij bieden u met ondersteuning van gerenommeerde en erkende sloopbedrijven graag een duurzame oplossing voor uw sloopwerken.

Duurzaam slopen

Bij sloopwerken streeft Zuidema er naar om zoveel mogelijk materiaal terug te zetten in de markt. Bij het duurzaam slopen zorgen wij er voor dat het bouw- en sloopafval zo veel mogelijk gescheiden op onze locatie wordt aangeboden. Zo wordt het binnengekomen puin en asfalt gebroken tot granulaat, dat vervolgens weer beschikbaar wordt gesteld als grondstof voor funderingen.

We beschikken binnen Zuidema over alle voorzieningen om het sloopafval te ontvangen en (verder) te bewerken. Ook hier gaan kwaliteits-, kostenbewustzijn en milieurendement hand in hand!

Interesse in sloopwerken?

Wilt u meer weten over sloopwerken door Zuidema ? Vul dan onderstaand formulier in of bel met Bert Zuidema 0528-280091.

*Verplicht