Sloopwerken

Zuidema Groep biedt u, samen met gerenommeerde en erkende sloopbedrijven, graag een duurzame oplossing voor uw sloopwerken.

Duurzaam slopen

Bij sloopwerken streeft Zuidema Groep er na om zoveel mogelijk materiaal terug te zetten in de markt. Bij het duurzaam slopen, zorgen wij dat het bouw- en sloopafval zo veel mogelijk gescheiden op onze locatie wordt aangeboden. Zo wordt het binnengekomen puin en asfalt gebroken tot granulaat, dat vervolgens weer beschikbaar wordt gesteld als grondstof voor funderingen.

Recycling sloopafval

We beschikken binnen Zuidema Groep over alle voorzieningen om het sloopafval te ontvangen en (verder) te bewerken. Ook hier gaan kwaliteits-, kostenbewustzijn en milieurendement hand in hand!

Contact

Heeft u interesse in sloopwerken of wilt u meer informatie over sloopwerken door Zuidema Groep? Vul het onderstaande formulier in of neem telefonisch contact op met Zuidema Groep via 0528 - 280080.

  
*Verplicht