Waterbouw

Naast het aanleggen van 'gewone' wegen kunt u bij Zuidema ook terecht voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van waterwegen. Daarbij kunt u denken aan:

  • het aanleggen van stuwen en steigers
  • het aanbrengen van beschoeiing

De aandacht voor water blijft onverminderd groot. Klimaatontwikkelingen en de in Nederland schaarse ruimte maken dat het waterbeheer steeds complexer wordt. Ook speelt water een steeds grotere rol in de beleving van en de waardering voor de openbare ruimte.

Waterbouwkundige werken

Waterbouwkundige werken

  • beschoe├»ng
  • watergang graven
  • Drijvende steiger De Waterpoort, Eelderwolde
  • Drijvende steiger De Waterpoort, Eelderwolde
  • Damwand De Waterpoort, Eelderwolde
  • Opschonen en nieuwe beschoeiing vijver Zuidlaren
  • Opschonen en nieuwe beschoeiing vijver Zuidlaren

Contact opnemen

Wilt u waterwegen laten aanleggen of onderhouden?  Vul dan onderstaand formulier in of bel met Bert Zuidema 0528-280091.

*Verplicht