Wegenbouw

Zuidema kan voor u diverse werkzaamheden op het gebied van wegenbouw verzorgen. Daarbij kunt u denken aan:

  • het aanbrengen van funderingen
  • het aanbrengen van wegverhardingen
  • het aanleggen van rioleringen
  • het aanleggen van afwaterings- en infiltratievoorzieningen

Fundering aanbrengen

Vanaf onze vestiging in Hoogeveen is het mogelijk dat bij werkzaamheden vrijkomende materialen zoals asfalt, beton, puin en dergelijke worden gebroken en teruggeleverd in het werk als fundering. Zuidema kan uit eigen voorraad over zand en (meng)granulaat beschikken.

Wegverharding aanbrengen

Wij kunnen verschillende wegverhardingen aanbrengen, zoals asfaltverhardingen, betonplaten / stelconplaten, straatklinker- en tegelverhardingen. Onze verhardingen zijn waterdoorlatend om de waterberging te bevorderen of juist vloeistofdicht ter bescherming van het milieu tegen belastende stoffen. Onze ervaren mensen leggen moeiteloos zowel standaard als speciaal straatwerk in elk gewenst (kleur)patroon; waar mogelijk met hergebruikte materialen. Wij leveren onze projecten schoon en volledig afgewerkt op. Daarom werken wij graag het geheel af met groenbeplanting.

Asfalteren fietspaden Hoogeveen

In opdracht van de Gemeente zijn diverse fietspaden in Hoogeveen in 2011 geasfalteerd.

Waterhuishouding

Zuidema is thuis in het aanleggen van rioleringen, afwaterings- en infiltratievoorzieningen voor een optimale waterhuishouding in onze infrastructurele projecten.

Contact opnemen

Wilt u een weg laten verharden, een riolering aan laten leggen of een ander wegenbouwproject laten uitvoeren? Vul dan onderstaand formulier in of bel met Bert Zuidema 0528-280091.

*Verplicht